SA Hoiuste Tagamise Fond

SA Hoiuste Tagamise Fond

Hoiuste Tagamise Fond (HTF) on loodud HLÜ Liidu liikmete poolt. HTF tagab fondiga liitunud HLÜ Liidu ühistute liikmete hoiused kuni 20 000 euro ulatuses. Tagatakse hoiuseid ainult nendes liikmesühistutes, mis on HT Fondiga lepingu sõlminud ja teevad sellesse regulaarseid makseid. Fondiga liitumiseks peab HLÜ tõendama, et tema tegevus on HLÜ seadusega kooskõlas ning finantsseis on stabiilselt usaldusväärne.

SA HTF poolt on praegu tagatud viie HLÜ hoiused: Kambja, Kehtna, Saaremaa, Põlvamaa ja Maaelu Edendamise HLÜ liikmete omad.

HTF juhataja: Maria Peldes, maria@hoiulaenu.ee, tel 504 6823.