Eesti Hoiu-laenuühistute Liit

Liidust

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit on hoiu-laenuühistute esindusorganisatsioon, mis juba veerand sajandit ühendab tugevamaid ja pikaajalisemaid hoiu-laenuühistuid üle Eesti.
Liidu sihiks on süvendada hoiu-laenuühistute omavahelist koostööd ning seista hoiu-laenuühistute huvide ja hea maine eest nii siseriiklikult kui rahvusvaheliste institutsioonide juures.

Liidu põhiülesanne on hoiu-laenuühistute hea maine hoidmine ning usaldusväärsuse tagamine. Sellest tulenevalt on liidu liikmeks võimalik saada üksnes hoiu-laenuühistul, kes on oma varasema tegevusega suutnud tekitada usaldust nii liidus kui Eesti avalikkuses.

Liidu ülesannete hulka kuulub vajamineva oskusteabe ja vahendite hankimine ning koolituste korraldamine oma liikmetele. Liit kannab hoolt, et liikmesühistud järgiksid hoiu-laenuühistute toimimise head tava ning ei eksiks seadusega kehtestatud usaldusnormatiivide vastu. Liit hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega ja on seadusandja peamine partner sellealaste reeglite kujundamisel.

Kuigi liit on ennekõike loodud abistava institutsioonina toimivatele ja alustavatele hoiu-laenuühistutele, aitab liit jõudumööda ka praeguseid ja tulevasi hoiu-laenuühistu teenuste kasutajaid.

Eesti Hoiu-laenuühistute Liit on Hoiu-laenuühistute Maailmanõukogu (World Council of Credit Unions – WOCCU) täisliige aastast 2013, samuti Euroopa hoiu-laenuühistute koostöövõrgustiku (European Network of Credit Unions – ENCU) täieõiguslik partner selle käivitumisest saati.

SA Hoiuste Tagamise Fond

Hoiuste Tagamise Fond (HTF) on loodud HLÜ Liidu liikmete poolt. HTF tagab fondiga liitunud HLÜ Liidu ühistute liikmete hoiused kuni 20 000 euro ulatuses. Tagatakse hoiuseid ainult nendes liikmesühistutes, mis on HT Fondiga lepingu sõlminud ja teevad sellesse regulaarseid makseid. Fondiga liitumiseks peab HLÜ tõendama, et tema tegevus on HLÜ seadusega kooskõlas ning finantsseis on stabiilselt usaldusväärne.

SA HTF poolt on praegu tagatud viie HLÜ hoiused: Kambja, Kehtna, Saaremaa, Põlvamaa ja Maaelu Edendamise HLÜ liikmete omad.

HTF juhataja: Maria Peldes, maria@hoiulaenu.ee, tel 504 6823.

AS Baltic Shared Services

2010.a asutatud majandusühing töötas välja hoiu-laenuühistutele integreeritud tarkvara, mis haldab kliendibaasi, laene, hoiuseid ning võimaldab ühistutel teha makseid läbi interneti ja mobiilipanga akna. AS aktsionärideks on kõik HLÜ Liidu liikmesühistud, Eesti HLÜ Liit, tarkvara arendusfirma ning kaks välispartnerit Ameerika Ühendriikide hoiu-laenuühistute süsteemist.

AS BSS juhatuse liige: Andrus Ristkok, rist@pirgu.ee

Maaelu Edendamise ja Kambja HLÜ on omandanud Finantsinspektsioonilt makseasutuse litsentsi (olles seetõttu ühtlasi FI järelevalve all). Maaelu Edendamise HLÜ ja Tartu HLÜ (selle tütarfirma Ühisteenused AS) võimaldab oma liikmetele hetkel ainsana internetipanga teenust. Teised ühistud alles valmistuvad süsteemi kasutamiseks.

Juhatus

Uno Silberg

Juhatuse esimees

uno.silberg@gmail.com

Linda Sossi

Juhatuse liige

linda.sossi@hly.ee

Andrus Ristkok

Juhatuse liige

rist@pirgu.ee